Jumaat, 6 Januari 2012

KENALI KANAK-KANAK PEMULIHAN


SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN ?
“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.”
         (AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD)

“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.”
                                            ( M.FCLOUGH )

“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).”
                        ( SHARIFAH RAHMAH ALI )


CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHAN
 
EMOSI  DAN  TINGKAHLAKU


 
 • Perasaan rendah diri
 • Perasaan risau
 • Sedih / hiba / duka 
 • Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran
 • Takut dengan perkara baru
 • Degil,  tidak  patuh  arahan
 • Pasif 
 • Malas 
 
SOSIAL
  


 • Gelisah - selalu bergerak di dalam darjah dan mengganggu kawan. 
 • Lemah/kurang interaksi dengan rakan.
 • Gemar  menghisap jari atau  menggigit kuku.
 • Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan.
 • Selalu menangis - enggan masuk kelas.
 • Hyper aktif
  

KESIHATAN • Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
 • Tumbesaran tubuh badan tak seimbang.
 • Tumpuan perhatian terhad- masalah  penglihatan. 
 • Lemah gerakan moto-kasar dan halus
 • Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit,  sakit terlalu lama dan teruk
 • kurang menjaga kebersihan diri.

KESEDIAAN BELAJAR • Belum bersedia untuk belajar.
 • Kurang perbendaharaan kata.
 • Lemah pemahaman. 
 • Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
 • Kurang  matang – IQ tidak seimbang dengan  umur hayat.

PENGAMATAN


 • Tidak  kenal perbezaan  bentuk,  saiz, warna  dan  turutan.
 • Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
 • Keliru konsep ruang dan mencari arah.
 • Lambat mengkelas benda.
 • Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
 • Tidak dapat menyelesaikan masalah.
 • Sukar ambil bahagian dalam permainan, tidak faham undang-undang.
 • Tidak kreatif.
 • Lemah pergerakan dan perbuatan.
 • Lemah daya pemikiran
 • Tidak boleh ingat kembali.


BOLEH DIKENAL PASTI MELALUI.....

 • Perbincangan  dengan  guru  kelas/mata pelajaran
 • Rekod-rekod  prestasi
 • Rekod  kesihatan
 • Kerja-kerja  harian  murid
 •  Laporan  Adab  Belajar  ( LAB )
 • Pemerhatian
 • Ujian Pengamatan
 • Punca-punca  lain
Tiada ulasan:

Catat Ulasan